Den 25 augusti 2013 är det 55 år sedan dirigenten och tonsättaren Leo Blech avled

Musiklivet i Berlin och operavänner i hela världen högtidlighåller minnet av dirigenten och tonsättaren Leo Blechs (1871-1958) dödsdag. En och annan musikvän i Berlin hade i sammanhanget kanske velat besöka dennes minnesgrav på begravningsplatsen vid Heerstrasse i Charlottenburg. Men denna existerar inte längre (se info-netz-musik). Samma år som staden Berlin och Historiska museet visar utställningen Zerstörte Vielfalt (förstörd mångfald) som påminnelse om den barbariska naziregimen, öppnades graven efter att ha mist sin status som “Ehrengrab”. Ansvariga för beslutet är tjänstemän i Berlins stadsförvaltning som trots protester i press och högskolekretsar, från Leo Blechs efterlevande och kända personer i offentligheten ännu inte har kunnat formulera en hållbar motivering för sitt agerande. Det har också visat sig att beslutet fattades av Berlin stads avdelning för stadsutveckling och omvärld, och inte av någon instans med koppling till kulturfrågor. Den populäre Berlinförfattaren Heinz Knobloch visste det redan: “misstro grönområdena!” Under tiden har paret Blechs gravsten rests nära den ursprungliga gravplatsen, inte alls på initiativ av ledningen för Berlins stad som man kanske hade förväntat sig, utan tack vare det personliga engagemanget från begravningsplatsens förvaltare och en stenhuggarfirma i Kreuzberg.
Leo Blechs grav är och förblir emellertid förstörd. Ur ilskan och sorgen över detta faktum har några tyska och svenska musikskribenter tagit initiativ till att hylla denne betydande musikers liv och verk med en liten monografi. Den kommer att komma ut med titeln Leo Blech – eine Ehrenrettung (Leo Blech – en äreräddning) i serien Judiska miniatyrer på Berlinförlaget Hentrich & Hentrich, förmodligen redan detta år. Information ges löpande på den tyska recensionssajten för musiklitteratur, info-netz-musik.
För en svensk musikintresserad allmänhet är Leo Blech av särskilt intresse då han verkade som frekvent och mycket uppskattad gästdirigent i ett stort antal föreställningar på Kungliga teatern i Stockholm. Blech dirigerade inte mindre än 483 föreställningar mellan åren 1925 och 1949. Från 1941, då Blech flydde undan den nazityska framfarten från Riga till Stockholm där han hade sin dotter och svärson, Herbert Sandberg – även han dirigent på Stockholmsoperan, var engagemanget stadigvarande.

Peter Sommeregger / Henry Larsson
Berlin / Stockholm, 24.08.2013

Dieser Beitrag wurde unter Blech, Leo (1871-1958), Komponist abgelegt und mit , , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.